Baneregeler

  • Utkast: Ved kast fra Utkast/Tee må beina være i utkastfeltet når man slipper disken.
  • Kast fra Fairway: Ved kast fra Fairway/Green må man stå bak der disken landet på siste kast. Ideelt brukes markør/mini. I konkurranser er markør pålagt.
  • Putter: Hvis man putter innenfor 10 meter har man ikke lov til å hoppe/gå mot kurven når man kaster. Disken skal henge i kjettingene eller ligge oppi kurven før den er godkjent og man er ferdig med hullet.
  • Kasterekkefølge: Personen som fikk færrest kast på siste hull begynner alltid neste hull, og så forsetter man i stigende rekkefølge. Den som er lengst unna kurven skal alltid kaste først og de andre spillerene må stå bak eller til sidene hvor de ikke kan bli truffet.
  • Ikke kast disker hvis det er andre ute på banen som kan bli truffet. Samme hensyn tas vedrørende turgåere på stier etc. Viktig!!!
  • Advare om fare Hvis du ser at disken er på vei hvor det kan være mennesker er det viktig at det ropes «Fore» for å advare andre spillere om at det kommer disk mot dem. «Fore» er et utrykk som brukes i golf og frisbeegolf for å advare om fare.
  • Ikke kast søppel på banen! Banen drives av frivillige og forsøpling og hærverk gjør at det brukes mye unødvendig tid på å rydde banen og utbedre hærverk fremfor å gjøre oppgradering og vedlikehold.
  • Lost Disc: Hvis man finner disker på banen så finnes det en kasse for «lost disc» ved hull 2. Legg diskene i denne slik at de kommer tilbake til sin rette eier. Vi anbefaler at alle spillere skriver navn og nummer i diskene sine.
  • OB: Det er trukket linjer mellom hullene. Hvis man kaster over disse så har man gått Out of Bonds. Da får man et straffekast og må ta neste kast fra der disken gikk over linjen, man har da lov til å gå 1 meter inn på banen

Mandatory: Det er Mando`er på banen. Disse er merket på Tee/Utkastskiltene. Hvis man bommer på en mando må man enten kaste på nytt fra utkast eller fra Drop Zone hvis dette er merket. Man får da et straffekast.