Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/kfgk/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Bane – KFGK.no

Bane

Velkommen til Bølgane Frisbeegolfbane på Egsjordene i Kristiansand!

Bølgane Frisbeegolfbane ble etablert i 2010.
Banen er en fullverdig 18 hulls bane med god variasjon mellom åpne hull og skogshull.
De siste årene har det vært en del endringer på banen grunnet utbygging av Sørlandet sykehus Kristiansand. Dette har gjort at deler av banen har vært under stadig utvikling. Dette har gitt oss muligheten til å designe mange nye, morsomme og utfordrende hull.

Vi gjør oppmerksom på at om sommeren så vil det i perioder være høyt gress på jordene.
Dette er fordi disse driftes som matjord og gresset brukes til dyrefor. I disse periodene anbefaler vi bruk av spotter, samt kasting av disker med farger som er lettere å se i høyt gress!

Hvordan komme seg til Eg?

  • Bil: Når du kommer til Kristiansand følg skilting til Sørlandet sykehus Kristiansand. Like før ankomst til sykehuset vil du se masse folk som i godt humør og se noen av kurvene våre. Da er du kommet frem! Parkering er ved direktørens hage like før sykehuset. Husk at det må betales parkering i ukedager!
  • Buss: nr 10-11-12 til Eg fra Kristiansand Sentrum.